Sanatorija Jūsų mieste!

Registracija konsultacijai pas FMR gydytojus telefonu: (8-45) 500648, 8 683 04825, 8 683 05717,
8 663 13631


Jūs esate čia: Pagrindinis > 2017m ataskaitos

Informacijos atnaujinimo data: 2021 09 17

Veiklos ir finansinės ataskaitos už 2017 metus:

 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINIKINYS UŽ 2017 METUS (audito išvada, finansinės būklės ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimų ataskaita, ilgalaikio materialiojo balansinės vertės pasikeitimo ataskaita, finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas ir k.t.)

 

Veiklos ir finansinės ataskaitos už 2017m. 3 ketvirtį:

 

♦  AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

♦  VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

 

♦  PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ ATASKAITA

 

♦  FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS ATASKAITA

 

♦  FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

 

♦  ILGALAIKIO TURTO ATASKAITA

 

♦  NEMATERIALAUS TURTO ATASKAITA

 

♦  ATSARGŲ PASIKEITIMO ATASKAITA

 

♦  FINANSAVIMO SUMŲ ATASKAITA

 

Veiklos ir finansinės ataskaitos už 2017m. 2 ketvirtį:

 

♦  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1D

 

♦  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2D

 

♦  VEIKLOS ATASKAITA

 

♦  FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 1D

 

♦  FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2D

 

♦  ILGALAIKIO TURTO ATASKAITA

 

♦  NEMATERIALAUS TURTO ATASKAITA

 

♦  ATSARGŲ PASIKEITIMO ATASKAITA

 

♦  FINANSAVIMO SUMŲ ATASKAITA

 

Veiklos ir finansinės ataskaitos už 2017m. 1 ketvirtį:

 

♦  AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

♦  VEIKLOS ATASKAITA

 

♦  FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

 

♦  ILGALAIKIO TURTO ATASKAITA

 

♦  NEMATERIALAUS TURTO ATASKAITA

 

♦  ATSARGŲ PASIKEITIMO ATASKAITA

 

♦  FINANSAVIMO SUMŲ ATASKAITA

 


Nemuno g. 75, LT 37355 Panevėžys, Tel.: (8 45) 500650, 8 683 04825, 8 683 05717, 8 663 13631 el.paštas: info@fmrc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 148413426
Cituojant svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
©2010-2020 Viešoji įstaiga Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centras
Panevėžio savivaldybė Panevėžio TLK ESPBI ESPBI