Sanatorija Jūsų mieste!

Registracija konsultacijai pas FMR gydytojus telefonu: (8-45) 500648, 8 683 04825, 8 683 05717,
8 663 13631


Jūs esate čia: Pagrindinis > FMR gydytojo konsultacija

Informacijos atnaujinimo data: 2021 01 26
» FMR gydytojo konsultacijų teikimo tvarka
Fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytojo konsultacija

PATVIRTINTA

Direktoriaus 2019-03-07 d. įsakymu Nr. V- 5 -(1.4.) „Dėl Viešosios įstaigos Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijų teikimo tvarkos ir Mokamų paslaugų sąrašo ir kainų tvirtinimo“

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS CENTRO
FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS GYDYTOJO
KONSULTACIJŲ TEIKIMO TVARKA

Tvarka nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-636 „Dėl siuntimų ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo” su vėlesniais pakeitimais, Lietuvos Respublikos veikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ su vėlesniais pakeitimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-454 „Įsakymo Nr. 78 „Dėl kalbos korekcijos paslaugos, priskiriamos papildomoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, bazinės kainos patvirtinimo” pakeitimo“ ir 2015 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-17 „Dėl kalbos korekcijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais“ ir sutarties su teritorinėmis ligonių kasomis nuostatomis ir sąlygomis, siekiant užtikrinti kokybišką ir savalaikį paslaugų teikimą bei efektyviai panaudoti medicininės reabilitacijos priemonėms skirtas lėšas.

Fizinės medicinos ir reabilitacijos (toliau - FMR) gydytojo konsultacijos skiriamos pacientams, atvykusiems su šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimu nemokamai. FMR gydytojas įvertina funkcinę būklę, išsiaiškina indikacijas ir kontraindikacijas. Paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų – kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos - kursas. Reabilitacijos procedūrų skaičius kiekvienam pacientui yra individualus. FMR gydytojas sprendžia apie procedūrų kiekį ir intervalus. Po gydytojo konsultacijos pacientui registratūroje sudaromas ir išspausdinamas procedūrų grafikas. Pakartotinės konsultacijos metu FMR gydytojas vertina gydymo efektyvumą ir pateikia atsakymą siuntusiam gydytojui.

Pacientui, apdraustam privalomuoju sveikatos draudimu, siuntimą gauti kalbos korekcijos paslaugas išduoda šie gydytojai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, vaikų ligų gydytojai, neurochirurgai, neurologai, otorinolaringologai, vaikų odontologai, ortodonto odontologai, veido ir žandikaulių chirurgai. Vienam pacientui tenkančių kalbos korekcijos paslaugų, už kurias mokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bendra teikimo trukmė negali viršyti 20 valandų per metus.

 

AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, KURIŲ IŠLAIDOS APMOKAMOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS, BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

(nuo 2019-09-01 d.)

(Patvirtinta LR SAM ministro 2019 m. liepos 18 d. įsakymais Nr. V-863)

Paslaugos kodas ASP paslaugos pavadinimas Konsultacijų bazinė kaina
3189
3190
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 16,79
3191
3192
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų - kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos - kursas) 23,85

 


 

VšĮ Panevėžio fininės medicinos ir reabilitacijos centro vidaus tvarkos taisyklės.

FMR gydytojo konsultacijos laukimo eilės

 

 


Nemuno g. 75, LT 37355 Panevėžys, Tel.: (8 45) 500650, 8 683 04825, 8 683 05717, 8 663 13631 el.paštas: info@fmrc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 148413426
Cituojant svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
©2010-2020 Viešoji įstaiga Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centras
Panevėžio savivaldybė Panevėžio TLK ESPBI ESPBI