Sanatorija Jūsų mieste!

Registracija konsultacijai pas FMR gydytojus telefonu: 8 683 04825, (8-45) 500648


Jūs esate čia: Pagrindinis > GYDYMO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

Informacijos atnaujinimo data: 2020 05 30

GYDYMO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro (toliau – įstaiga) gydymo taryba sudaroma iš įstaigoje dirbančių gydytojų, išrinktų visuotinio darbuotojų susirinkimo metu, remiantis susirinkimo protokolu, patvirtinta įstaigos vyriausiojo gydytojo įsakymu.

2. Gydymo taryba yra patariamasis įstaigos organas.

3. Gydymo tarybos narių skaičius nereglamentuojamas.

4. Gydymo tarybos narius skiria ir atšaukia visuotinis įstaigos darbuotojų susirinkimas

5. Šio patariamojo organo įstaigoje nariams už darbą neapmokama.

6. Gydymo taryba veikia pagal įstaigos vyriausiojo gydytojo patvirtintą darbo reglamentą.

 

II. Gydymo tarybos pareigos

 

1. Svarstyti įstaigos organizavimo ir tobulinimo klausimus;

2. Periodiškai rengti klinikines konferencijas ir seminarus;

3. Svarstyti naujų įstaigos technologijų bei pirmaeilės įrangos įsigijimo klausimus;

4. Siūlyti įstaigos vadovui sudaryti įstaigoje su asmens sveikatos priežiūra susijusias komisijas;

5. Analizuoti gydymo kokybę ir klaidas;

6. Tikrinti įstaigos vadovo įsakymų ir nurodymų vykdymą;

7. Kaupti ir analizuoti įstaigos atskirų darbuotojų pasiūlymus ir rekomendacijas;

8. Analizuoti specialistų dalykinės kvalifikacijos būklę ir teikti įstaigos vadovui pasiūlymus dėl būtinųjų specializacijų, kvalifikacijos kėlimo/tobulinimo;

9. Svarstyti struktūrinių padalinių darbo organizavimo ir veiklos rezultatus atsižvelgiant į statistinius ir ekonominius duomenis ir rodiklius;

10. Nagrinėti sutartinių įsipareigojimų bei programų vykdymą, svarstyti medicininės dokumentacijos pildymo kokybės klausimus.

11. Gydymo tarybos posėdžiai šaukiami pagal poreikį, bet nemažiau kaip 2 kartus metuose.

12. Gydymo tarybos posėdžiai protokoluojami.

 

III. Gydymo tarybos teisės

 

1. Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus įstaigos vyriausiajam gydytojui.

2. Jei įstaigos vyriausiasis gydytojas su pasiūlymu nesutinka, gydymo taryba turi teisę jį pateikti Panevėžio miesto savivaldybės Sveikatos skyriui..


Nemuno g. 75, LT 37355 Panevėžys, Tel.: (8 45) 500650, 8 683 04825, el.paštas: info@fmrc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 148413426
Cituojant svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
©2010-2018 Viešoji įstaiga Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centras
Panevėžio savivaldybė Panevėžio TLK ESPBI ESPBI