Sanatorija Jūsų mieste!

Registracija konsultacijai pas FMR gydytojus telefonu: (8-45) 500648, 8 683 04825, 8 683 05717


Jūs esate čia: Pagrindinis > Veikla

Informacijos atnaujinimo data: 2021 10 27
» Veikla

VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centras - licencijuota suaugusiųjų ir vaikų medicininės reabilitacijos paslaugas teikianti ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje galite gauti 72 rūšių procedūras Jūsų sveikatai grąžinti ir stiprinti.

FMRC licencija

 


Teikiame šias paslaugas pagal grupes:

 

 


1. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų konsultacijas (antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas):

 

- dėl I-o medicininės reabilitacijos etapo paskyrimo,

- dėl tolimesnio reabilitacinio gydymo rekomendavimo,

- dėl biosocialinių funkcijų atstatymo paskiriant procedūras vaikams ir suaugusiesiems, atvykusiems su šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimu.

2. Ambulatorinę reabilitaciją I suaugusiems - judėjimo-atramos aparato pažeidimų, kvėpavimo sistemos, endokrininių, virškinimo sistemos, inkstų ligų, psichikos-elgesio sutrikimų, jonizuojančios radiacijos poveikio.

 

3. Ambulatorinę reabilitaciją II suaugusiems - judėjimo-atramos aparato pažeidimų, nervų sistemos, kvėpavimo sistemos, virškinimo sistemos, endokrininių ligų, inkstų ligų, ginekologinių ligų, odos ligų.

 

4. Ambulatorinę reabilitaciją II vaikams – judėjimo-atramos aparato pažeidimų, kvėpavimo sistemos ligų, nervų sistemos ligų, kraujotakos sistemos ligų, endokrininių ligų, virškinimo sistemos ligų , psichikos-elgesio sutrikimų, odos ligų.

 

5. Kalbos korekcijos paslaugas, teikiamas logopedo.

 

 

Formuojamos specialios grupės kineziterapijos užsiėmimų vandenyje – vaikų, suaugusių, suformuotos pagal susirgimą ir funkcinį pajėgumą.


Be gydytojo konsultacijos galimos įsigyti paslaugos – kineziterapija vandenyje, įvairūs masažai, vonios, dušas, kompresinės terapijos procedūra. Šias procedūras galite padovanoti Jums brangiems žmonėms, pirkdami dovanų kuponus.

 

 

Už medicininę ambulatorinę reabilitaciją pacientams, turintiems bet kurioje Lietuvos teritorijoje galiojančią TLK pažymą dėl kompensacijos už paslaugas, mokėti nereikia.

 

Panevėžio teritorinės ligonių kasos aptarnavimo zonos pacientai, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu, besikreipiantys su gydytojų siuntimais (forma 027/a), fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultuojami nemokamai, jei reikia, paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas procedūrų kursas. Nemokamų procedūrų skaičius nustatomas vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro įsakymais, sutartimi su Panevėžio teritorine ligonių kasa ir lokaliais tvarkomaisiais teisės aktais.

 

 

Už kitas procedūras, neapmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo biudžeto, jų gavėjai privalo sumokėti patys arba už juos sumoka kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

 

 

Kvalifikuoti mūsų centro specialistai padės Jums atstatyti sutrikusias funkcijas, grąžinti darbingumą, stiprinti ir puoselėti savo sveikatą – laukiame Jūsų VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centre!

 

Pacientų teisės ir pareigos įstaigoje

 

Paciento teises reglamentuoja Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, Civilinis kodeksas, kiti įstatymai, sveikatos apsaugos ministro įsakymai ir kiti teisės aktai.


Pasirinkęs medicininės reabilitacijos ir sveikatinimo paslaugas mūsų centre, pacientas turi teisę:

 

- į pagarbų personalo elgesį ir profesionaliai teikiamas paslaugas;

- pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją,sveikatos priežiūros įstaigą;

- atsisakyti gydymo ir procedūrų;

- gauti ligos istorijos kopiją teisės aktų nustatyta tvarka;

- iškilus konfliktinėms situacijoms, kreiptis į VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro vyriausiąjį gydytoją arba slaugos administratorių.

- gauti būtinąją medicinos pagalbą neperžengiančią įstaigos kompetencijos;


- gauti informaciją apie:

- teikiamas paslaugas;

- įstaigos vidaus tvarką;

- savo sveikatos būklę;

- paskirtą gydymą;

- atliktas procedūras bei atlikusių šias procedūras asmenų pavardes;

- mokamų paslaugų kainas ir mokėjimo tvarką;

- kitą viešą informaciją apie įstaigos veiklą.


Mes tikimės, kad mūsų pacientas bus:

- punktualus, blaivus, ramus. Pacientams, apsvaigusiems nuo alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, agresyviai besielgiantiems, procedūros neatliekamos.

- nedelsdamas praneš personalui apie procedūrų metu atsiradusias komplikacijas arba kontraindikacijas;

- iš anksto perspės įstaigos personalą, jeigu negalės paskirtu laiku atvykti nurodytoms procedūroms arba priėmimui. Jeigu pacientas negali atvykti į procedūras, jis privalo įspėti apie tai prieš 24 val. žodžiu arba skambindamas į registratūrą tel. 8 (45) 500648 ir informuodamas apie savo neatvykimą. Jeigu pacientas be įspėjimo neatvyko į dvi procedūras iš eilės, jis išbraukiamas iš procedūrų sąrašo ir tariasi dėl laiko iš naujo. Pacientui, be pateisinamos priežasties praleidusiam procedūrą, procedūra negrąžinama, taip pat negrąžinami už ją sumokėti pinigai.

- laikysis įstaigos vidaus tvarkos taisyklių;

- vykdys pagrįstus personalo nurodymus;

- laikysis sanitarinių – higieninių reikalavimų;

- tausos įstaigos patalpas ir inventorių;

- pats saugos turimus dirbinius iš brangiųjų metalų ir pinigus.

- geranoriškai vertins personalo pastangas, pagarbiai elgsis su kitais pacientais, kantriai palauks jam skirto laiko prie kabineto durų ar eilutėje prie registratūros.


Nemuno g. 75, LT 37355 Panevėžys, Tel.: (8 45) 500650, 8 683 04825, 8 683 05717, 8 663 13631 el.paštas: info@fmrc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 148413426
Cituojant svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
©2010-2020 Viešoji įstaiga Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centras
Panevėžio savivaldybė Panevėžio TLK ESPBI ESPBI